Svieži vzduch aj v nevetrateľných priestoroch: Praktické tipy a riešenia

3 Min Read

V dnešnej dobe, kedy sa snažíme o maximálnu energetickú efektívnosť budov, sa často stretávame s nevetrateľnými priestormi, ako sú kúpeľne bez okien, šatne, sklady a technické miestnosti. Aj keď tieto priestory nemajú priame pripojenie k exteriéru, stále je dôležité zabezpečiť v nich cirkuláciu vzduchu a odstrániť vlhkosť, pachy a škodlivé látky. V tomto sprievodcovi vám ponúkneme tipy a rady, ako efektívne vyvetrať nevetrateľný priestor a udržať v ňom zdravé a príjemné prostredie.

1. Odvetrávanie ventilátorom:

Najefektívnejším riešením pre nevetrateľné priestory je inštalácia ventilátora. Ventilátor nasaje zatuchnutý a vlhký vzduch z miestnosti a vyfúkne ho von cez potrubie. Existuje viacero typov ventilátorov, ako sú axiálne, radiálne a stropné. Výber typu ventilátora závisí od veľkosti miestnosti, stupňa vlhkosti a požadovaného výmenného pomeru vzduchu.

2. Odvetrávanie oknom:

Aj keď nevetrateľný priestor nemá priame okno, je možné ho vyvetrať cez okno v inej miestnosti. To sa dá dosiahnuť vytvorením otvoru v stene medzi miestnosťami a inštaláciou vetracej mriežky. Je dôležité, aby otvor bol dostatočne veľký na cirkuláciu vzduchu a aby bol umiestnený v správnej výške.

3. Odvetrávanie dehumidifikátorom:

Vlhkosť je častým problémom v nevetrateľných priestoroch, ako sú kúpeľne bez okien. Dehumidifikátor je zariadenie, ktoré odstraňuje vlhkosť zo vzduchu. Kondenzát z dehumidifikátora sa dá odvádzať do odpadu alebo do nádoby. Dehumidifikátor je ideálnym riešením pre miestnosti s vysokou vlhkosťou, kde hrozí tvorba plesní.

4. Odvetrávanie kondenzátorovou sušičkou:

Ak máte v nevetrateľnom priestore práčku a sušičku, môžete na odvetrávanie využiť kondenzátorovú sušičku. Kondenzátorová sušička odvádza vlhkosť zo vzduchu do zásobníka, ktorý je potrebné pravidelne vyprázdňovať. Táto metóda je efektívna len vtedy, ak je sušička správne nainštalovaná a odvetraná.

5. Odvetrávanie vetracími otvormi:

V niektorých prípadoch je možné vytvoriť v nevetrateľnom priestore vetracie otvory, ktoré umožňujú cirkuláciu vzduchu. Vetranie otvormi je vhodné pre menšie priestory a pre prípady, keď nie je možné inštalovať ventilátor alebo dehumidifikátor. Pri vytváraní vetracích otvorov je dôležité zvážiť umiestnenie, veľkosť a ochranu pred hmyzom a prachom.

Tipy na vetranie nevetrateľných priestorov:

  • Pravidelne vetrajte miestnosť, aj keď nemá okno.
  • Používajte ventilátor, dehumidifikátor alebo kondenzátorovú sušičku podľa potreby.
  • Udržujte vetracie otvory čisté a bez prekážok.
  • Kontrolujte vlhkosť v miestnosti a v prípade potreby ju znížte.
  • Používajte čistiace prostriedky s nízkou prchavosťou organických zlúčenín (VOC), aby ste znížili znečistenie ovzdušia.
  • Dbajte na dobré skladovanie potravín a odpadu, aby ste predišli tvorbe plesní a zápachu.
Share This Article