Olej nepatrí do kanála: Praktický návod na ekologickú likvidáciu použitého kuchynského oleja

3 Min Read

Použitý kuchynský olej patrí medzi problematický odpad, ktorý sa bohužiaľ mnohí ľudia nesprávne zbavujú. Vyletie do odtoku alebo do koša môže mať vážne následky pre životné prostredie. V tomto sprievodcovi sa dozviete, ako sa ekologicky zbaviť použitého oleja a prispieť tak k ochrane našej planéty.

1. Prečo je dôležité správne likvidovať použitý olej?

Nesprávna likvidácia použitého oleja má viacero negatívnych vplyvov na životné prostredie:

 • Znečisťovanie odpadových vôd: Olej sa v odpadových vodách usadzuje na potrubiach a upcháva ich. To môže viesť k pretekaniu odpadových vôd a znečisteniu životného prostredia.
 • Ohrozenie vodných živočíchov: Olej vo vode bráni prenikaniu kyslíka, čo môže viesť k úhynu rýb a iných vodných živočíchov.
 • Poškodzovanie pôdy: Olej v pôde znečisťuje pôdu a znižuje jej úrodnosť.

2. Ako sa ekologicky zbaviť použitého oleja?

Existuje viacero možností, ako sa ekologicky zbaviť použitého oleja:

 • Zberné nádoby: Mnoho obcí a miest má zriadené zberné nádoby na použitý olej. Nádoby nájdete zvyčajne v blízkosti zberných miest na komunálny odpad.
 • Zberné miesta: Niektoré supermarkety a obchodné reťazce ponúkajú zberné miesta na použitý olej. Informujte sa vo vašom obľúbenom obchode, či túto službu ponúkajú.
 • Kompostovanie: Malé množstvo použitého oleja môžete skompostovať spolu s iným biologicky rozložiteľným odpadom. Dbajte na to, aby ste do kompostu pridávali len malé množstvo oleja a aby ste ho predtým zmiešali s iným absorpčným materiálom, ako napríklad pilinami alebo papierom.
 • Využitie v biopalivách: Použitý olej sa môže zrecyklovať a využiť na výrobu biopalív. Informujte sa, či vo vašom regióne existuje možnosť odovzdať použitý olej na tento účel.

3. Tipy na ekologické používanie oleja

 • Používajte olej s mierou: Snažte sa používať olej pri varení s mierou a vyhýbajte sa jeho zbytočnému plytvaniu.
 • Vychladnite olej: Pred likvidáciou nechajte olej vychladnúť.
 • Uskladnite olej: Použitý olej skladujte v uzatvorenej nádobe, aby ste zabránili jeho úniku a zápachu.
 • Nevylievajte olej do umývadla: Nikdy nevylejte použitý olej do umývadla alebo do drezu.

Správna likvidácia použitého oleja je dôležitá pre ochranu životného prostredia. Dodržiavaním tipov v tomto sprievodcovi môžete prispieť k čistejšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu pre nás a pre budúce generácie. Pamätajte, že olej nepatrí do kanála!

Share This Article